Anunt pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri, gaze naturale si energie electrica, pentru sezonul rece 2021-2022, precum si modelele de cereri, in vederea depunerii la Primaria Independenta

Vă informăm că , începând cu data de 18 octombrie 2021, persoanele interesate pot prelua in vederea completarii cererile şi declaraţiile pe propria răspundere -tip, pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei pe perioada sezonului rece noiembrie 2021 – martie 2022 de la sediul Primariei Independenta sau le pot descarca de pe site-ul Primăriei , la adresa : https://www.primaria-independenta.ro/asistenta-sociala/
Persoanele singure care realizeaza venituri de până la 2053 lei / luna și familiile cu venituri de până la 1386 lei / luna , care au domiciliul sau reședința pe raza administrativ-teritorială a comunei Independenta , pot depune cereriile și declarațiile pe propria răspundere pentru ajutorul de încălzire a locuinței și ajutorul pentru consumul de energie electrică la sediul Primăriei Independenta – Compartimentul de Asistență Socială . Cererile pentru acordarea ajutorului de încălzire cu energie electrică, lemne și gaze naturale pentru perioada sezonului rece, noiembrie 2021 – martie 2022 vor fi însoțite de următoarele documente:
1. Copii acte identitate;
2. Copie după documentul care atestă calitatea în care deține locuința: contract de vanzare-cumparare, act de donatie ,contract de comodat, inchiriere ,etc.;
3. Copie a unei facturi de furnizare a gazelor naturale;
4. Copie a unei facturi de furnizare a energiei electrice;
5. Adeverințe venit și/sau cupon de pensie, somaj, cupon indemnizație
6. Adeverințe de la Registrul Agricol.
Având în vedere prevederile art 8, alin (1) din Legea nr. 226 /16.09.2021 “Ajutorul pentru încălzire se acordă numai pentru o singură locuință de domiciliu sau, după caz, de reședință” si alin (2) “În situația în care două sau mai multe familii sau persoane singure locuiesc în același spațiu locativ, ajutorul de încălzire se acordă doar titularului contractului de domiciliu”.

Skip to content