Comuna Independenţa s-a format ca atare în anul 1879, prin împroprietărirea din 1879 a însurăţeilor din judeţul Covurlui pe moşia satului Măxineni şi prin strămutarea locuitorilor din satele Măxineni, Peneu şi Braina care erau amplasate în zona inundabilă din lunca Siretului. Inundaţii pustiitoare şi destul de dese au determinat pe locuitorii lor să părăsească imediata vecinătate a Siretului. În anii 1878 – 1879 ei s-au retras spre est, acolo unde observaseră că terenul ceva mai înalt îi putea feri de asemenea greutăţi; aşezarea lor în acel loc poate fi legată şi de tradiţia locuirii pe vechea vatră Mogeşti – Blăjeni- vatra actualei comune Independenţa.

Cititi mai departe…

Anunț intermediar – pt consultare

Titlu: Strategia de dezvoltare locală a comunei Independența 2014-2020
În sfârșitul anului 2014, Primăria Comunei Independența a finalizat proiectul de elaborare a strategiei de dezvoltare a comunei, pentru perioada 2014 – 2020. În acest fel, Primăria Comunei Independența s-a pregătit pentru o nouă perioadă de programare a fondurilor europene, în încercarea de a atrage cât mai multe finanțări în sprijinul investițiilor necesare dezvoltării comunei. Strategia reflectă stadiul de dezvoltare al comunei la nivelul anului 2014 precum și perspectivele și oportunitățile de dezvoltare ale localității în decursul anilor următori, reprezentând un document menit să confere o imagine de ansamblu a comunei, ca prezent și viitor, pentru persoane și entități terțe.
Documentul este rezultatul a multor vizite pe teren, întâlniri și dezbateri, în care au fost implicați atât personal al Primăriei, cât și reprezentanți ai școlii, Bisericii, altor instituții publice locale și agenți economici, precum și cetățeni.
Demersul de elaborare a strategiei a avut loc în cadrul proiectului „Asistență în elaborarea de strategii de dezvoltare locală pentru cinci comunități Petrom”, inițiat de către OMV Petrom și implementat cu sprijinul GEA Strategy & Consulting SA împreună cu MKBT Habitat SRL.
In data de 13.02.2015, prin Hotararea Consiliului local al comunei Independenta nr. 13, a fost aprobata strategia de dezvoltare locală a comunei Independenţa, judeţul Galaţi, pe perioada 2014-2020.

Skip to content